Hvad kan indberettes?

 • Overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet
 • Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, f.eks;
  • Strafbare forhold som f.eks. tyveri, underslæb, bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelse m.v.
 • Grove tilfælde af vold og chikane
 • Brud på tavshedspligt
 • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • Alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed
 • Overtrædelse af menneskerettigheder
 • Persondatakrænkelser
 • Overtrædelse af konkurrenceregler