Velkommen til indberetningsportalen

Her kan du indberette om forhold som du ved eller har mistanke om finder sted i vores virksomhed.
Læs mere om hvilke konkrete forhold du kan indberette under 'Hvad kan indberettes?'.

Du må ikke indberette opdigtede historier eller falske anklager mod personer.