Indberetningsform

Info

Det anbefales ikke at indberette anonymt, da dette vil fjerne muligheden for eventuel opfølgning.

Dine observationer
Dokumentation

Du behøver ikke at uploade dokumentation for at indberette et forhold.

Opfølgning

Efter du har sendt indberetningen, kan du korrespondere, indsende nyt information og se status på indberetningen.

For at se din indberetning efter du har indsendt den, skal du benytte det unikke ID du får udleveret på næste side, og den pinkode du selv skriver nedenfor.